วันออกพรรษาปีนี้จะตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ the 15th day of the waxing moon on the 11th lunar month ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาสิ้นสุดฤดูฝน (the end of rainy season) หลังจากวันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) ประมาณ 3 เดือนพอดี ซึ่งในระหว่างที่เข้าพรรษานั้น เหล่าพระสงฆ์จะไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกกันว่า จำพรรษา (stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent) และใช้เวลาในการศึกษาธรรมะ (dharma) ด้วยในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดบำเพ็ญบุญกุศลเเก่พระภิกษุสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาปฏิบัติธรรม